Špedicija (dokumenta)

Na ovoj strani se nalazi blanko obrazac – tipski NALOG ZA RAD, sa kojim ćete na jednostavan i jasan način proslediti Vaše instrukcije AGENTSERVIS-u u vezi obavljanja standardnih poslova kao sto su:
– agentiranje plovila,
– obrada carinske isprave za upucenje robe, suspedicija,
– kontrola nivoa radioaktivnosti robe
a i za druge poslove u vezi prometa roba i usluga.
****
Napomena za korišćenje priloženog obrazca.
  1. Za korišćenje obrasca je potreban program Adobe Acrobat Reader .
    (Ovaj koristan program možete preuzeti klikom na link).
  2. Zatim preuzmite obrazac sa stranice – NALOG ZA RAD .
  3. Ako ne zadate lokaciju za smeštanje obrasca isti će posle preuzimanja biti obično smešten u Downloads, u Vašem računaru.
  4. Otvorite obrazac i popunite ona polja koja smatrate da su potrebna i važna.
  5. Tako popunjen obrazac sačuvajte na uobicajen nacin, i to:
    Klik na File > Save/Save As > Choose a Different Folder, upišete naziv pod kojim želite da ga sačuvate i klikom na dugme Save sačuvali ste popunjen dokument.
  6. Na kraju, taj popunjen i sačuvan dokument priključite uz svoj meil i prosledite nam na e-mail adresu: agentservis@gmail.comObrazac NALOG ZA RAD možete preuzeti klikom na  Nalog za rad, za AS