ŠPEDICIJA


AKO JE SVETSKO A ŽELITE DA POSTANE VAŠE,  KORISTITE USLUGE NAŠE !!!

 

Sa AGENTSERVIS-om sarađuje preko 400 firmi iz Srbije sa poreskim identifikacionim brojem, kao i međunarodne brodarske kompanije čija su plovila zastupljena na Dunavu sa oko 70%.

Oblast saradnje su poslovi u vezi:

  • Transporta brodskih tereta Dunavom
  • Špedicije- carinjenja robe
  • Vršenja propisanih inspekcijskih kontrola za carinsku robu

Osnivač AGENTSERVIS-a, Marjan Jovanović , kao poručnik unutrašnje plovidbe, preplovio je Dunav od početne do krajnje tačke plovnosti i upoznao rad svih međunarnodnih luka i pristaništa na Dunavu. U cilju afirmacije plovidbe Dunavom, organizovao je posle sankcija UN-a prema SFRJ prve sastanke sa carinskim i inspekcijskim organima, na osnovu kojih su usaglašeni propisi u vezi plovidbe, sa potrebama privrede.

Za pitanja i sugestije kliknite ovde.