AGENTSERIS  je prva privatna agencija na Dunavu koja je nastala posle sankcija uvedenih prema Jugoslaviji od strane UN (Ujedinjenih Nacija).  U periodu posle cepanja Jugoslavije došlo je do kolizije zakonske regulative za plovidbu Dunavom  i prestanka primene bratislavskog sporazuma, što je prouzrokovalo stalne kolapse odnosno višednevna zadržavanja brodova na graničnim prelazima Veliko Gradište i Bezdan. Nepotrebna zadržavanja brodova  na graničnim prelazima, koja su trajala od 3 do 30 dana, odnosno potreba da se sve propisane kontrole konvoja završe u roku od 4 do 6 sati, bio je povod za osnivanje AGENTSERVIS-a.

Sa ponosom i zadovoljstvom ističemo činjenicu da je u periodu posle sankcija pa do 2005 godine svaka inostrana brodarska kompanija na Dunavu i svako preduzeće u Srbiji , koje je transportovalo svoju robu Dunavom, koristilo neku od usluga AGENTSERVIS-a, i to direktno ili preko drugih špedicija koje su sa nama objedinjavale ponudu svojih usluga.
AGENTSERVIS DOO je 2016. godine osnovao službu za pomoć pri upravljanju zgradama po zakonu o stanovanju i održavanju zgrada.

REFERENCE

AGENTSERVIS je prvo privatno preduzeće koje je posle sankcija uvedenih od strane UN počelo da pruža usluge inostranim brodarskim kompanijama na Dunavu. To znači da je svaka inostrana brodarska kompanija na Dunavu i svako preduzeće u Srbiji koristilo neku od usluga Agentservis-a. Na spisku klijenata i poslovnih partnera je preko 400 pravnih lica sa poreskim identifikacionim brojem.