AGENTSERVIS doo kao privatna agencija nudi široki spektar usluga i to iz sledećih oblasti:

- - - O nama - - -

AGENTSERVIS doo je prva privatna agencija na Dunavu koja je nastala posle sankcija uvedenih prema Jugoslaviji od strane UN (Ujedinjenih Nacija).  U periodu posle cepanja Jugoslavije došlo je do kolizije zakonske regulative za plovidbu Dunavom  i prestanka primene bratislavskog sporazuma, što je prouzrokovalo stalne kolapse odnosno višednevna zadržavanja brodova na graničnim prelazima Veliko Gradište i Bezdan. Nepotrebna zadržavanja brodova  na graničnim prelazima, koja su trajala od 3 do 30 dana, odnosno potreba da se sve propisane kontrole konvoja završe u roku od 4 do 6 sati, bio je povod za osnivanje AGENTSERVIS-a.

Sa ponosom i zadovoljstvom ističemo činjenicu da je u periodu posle sankcija pa do 2005 godine svaka inostrana brodarska kompanija na Dunavu i svako preduzeće u Srbiji , koje je transportovalo svoju robu Dunavom, koristilo neku od usluga AGENTSERVIS-a, i to direktno ili preko drugih špedicija koje su sa nama objedinjavale ponudu svojih usluga.

AGENTSERVIS doo je 2016. godine osnovao službu za pomoć pri upravljanju zgradama po zakonu o stanovanju i održavanju zgrada.

PROFESIONALNI UPRAVNICI I PRVE LICENCE

Shopping Cart